Thả Trôi Phiền Muộn
3:04:39
 
18471

Thả Trôi Phiền Muộn


Thể Loại:

Tác Giả:

Giọng Đọc:

Thả trôi phiền muộn là cuốn sách do Sư cô Suối Thông sưu tầm và biên dịch, cũng như viết thêm vào theo tinh thần Phật giáo, được xem như cẩm nang để mỗi người có thể thong dong trước những biến cố hoặc phiền não trong cuộc sống bộn bề.