Bản Quyền Nội Dung và DMCA

DMCA Policy - Chính Sách Bản Quyền (DMCA)

Chúng tôi luôn tuân thủ theo Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện hành động phù hợp theo DMCA và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Tất cả những nội dung AudioBook được đăng tải và chia sẻ trên RadioSach.Com có sẵn ở nhiều nơi khác nhau trên Internet và được cho là thuộc phạm vi công cộng. Nội dung (bao gồm cả hình ảnh và video,audio) đã đăng được cho là được đăng trong phạm vi quyền của chúng tôi theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.)

RadioSach.Com tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ có liên quan khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên RadioSach.Com hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả về thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xoá tài liệu này, bạn phải cung cấp một thông báo bằng văn bản để biết chi tiết các thông tin được liệt kê trong phần sau.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch trên trang của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền:

  • Cung cấp bằng chứng của người được uỷ quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Bạn phải xác định chi tiết đầy đủ về tác phẩm có bản quyền đã tuyên bố đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm trong đó.
  • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ bản quyền, đại lý hoặc pháp luật của chủ bản quyền cho phép .
  • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt của tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.
  • Phải được người có thẩm quyền ký tên để hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền được cho là bị vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm đến: [email protected]

Vui lòng đợi tối đa một tuần để có phản hồi qua email.

Lưu ý :rằng gửi email khiếu nại của bạn cho các bên khác như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không tiến hành yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được nộp đúng.

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều