Một Cuộc Đời, Một Vầng Nhật Nguyệt
47:03:40
 
18599

Một Cuộc Đời, Một Vầng Nhật Nguyệt


Thể Loại:


Giọng Đọc:

 

Viết lại cuộc đời đức Phật là một công việc cực kỳ khó khăn và vất vả. Không những thế, đây lại là một thử thách gian lao, lớn lao – nếu không có sự trì chí lâu dài thì không thể thực hiện được. Thầy Minh Đức Triều Tâm Ảnh đã tâm sự như thế và Thầy đã thực hiện được.

  

 
 
 
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều