Toàn Văn Bác Hồ Đọc Tuyên Ngôn Độc Lập
10:14
 
18306

Toàn Văn Bác Hồ Đọc Tuyên Ngôn Độc Lập


Thể Loại:


Giọng Đọc:

 

Vào lúc 14 giờ ngày 2/9/1945, trong cuộc mít tinh tại vườn hoa Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, trên lễ đài trang nghiêm, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập có 1.120 chữ, được sắp xếp trong 49 câu.

  

 
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều