Kết Thúc Bán Hàng, Đòn Quyết Định
4:35:24
 
19343

Kết Thúc Bán Hàng, Đòn Quyết Định


Thể Loại:

Tác Giả:

Giọng Đọc:

 

Kết Thúc Bán Hàng – Đòn Quyết Định của Brian Tracy mô tả được nỗi lo sợ của tất cả các người bán hàng ở mọi cấp độ và mọi thang bậc kinh nghiệm; phân tích cụ thể về từng nước đi cũng như đòn tâm lý mà một người bán hàng nên vận dụng sao cho có thể tiến đến giai đoạn kết thúc một cách nhanh chóng và thành công.

  

 
 
 
Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều